Κοινωνική Προσφορά

Η ανθρώπινη εικόνα της εταιρείας μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας συμπεριφοράς. Η TPS - Φ. Τριανταφύλλου Α.Ε. έχει συνεισφέρει με δωρεές σε εκκλησίες, συλλόγους, οργανισμούς και κοινωνικά ιδρύματα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ανάδειξης του ανθρώπινου προσώπου της. Βέβαια, την ευαισθητοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση μοιράζεται όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας με σκοπό και στόχο τη συνεχόμενη κοινωνική προσφορά

.