Υγρά Καύσιμα

Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και της μεταφοράς υγρών καυσίμων τα τελευταία 35 χρόνια ως συνεργάτης της bp Hellas, έχοντας αποκτήσει μία τεράστια εμπειρία. Διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων bp στη Βόρεια Ελλάδα με τα οποία διατηρεί συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας για την προμήθεια τους με προϊόντα bp.

Η μεταφορά των παραπάνω προϊόντων πραγματοποιείται από έναν ιδιόκτητο στόλο βυτίων, παράγοντας που συντελεί στην ταχύτατη διεκπεραίωση των παραγγελιών των πελατών της. Επιπλέον, η TPS - Φ. Τριανταφύλλου Α.Ε. εφοδιάζει με υγρά καύσιμα bp και πολλά ανεξάρτητα πρατήρια, βιομηχανίες, εργοτάξια, τεχνικές εταιρίες, Δήμους, κ.τ.λ..