Όροι Χρήσης

Τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα τόσο κατά το λεκτικό όσο και κατά το απεικονιστικό τους μέρος αποτελούν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρίας νόμιμα προστατευόμενα.

Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, διανομή ή χρήση των εμπορικών σημάτων της εταιρίας χωρίς την άδεια της εταιρίας. 

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα λογότυπα της εταιρίας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση ή αποστείλετε e-mail στο info@tps.gr.