Πελάτες

Η TPS - Φ. Τριανταφύλλου Α.Ε. αναπτύσσεται συνεχώς έχοντας ως κύριο στόχο της την άμεση και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Με τη φιλοσοφία αυτή, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πάρα πολλών πελατών διαφόρων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η εταιρία διαχειρίζεται ένα μεγάλο δίκτυο πελατών το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί σχεδόν σε όλα τα επίπεδα και το οποίο εκτίνεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία μας διαθέτει μία πελατειακή βάση που αποτελείται από ένα μεγάλο δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων bp, πετρελαϊκές εταιρίες, ανεξάρτητα πρατήρια, τεχνικές εταιρίες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, δήμους, συνεργεία, σκυροδέματα, σούπερ μάρκετ, κ.α..

     
     
     

 

  Φ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.Ε.

Εμπόριο πετρελαιοειδών &
εξοπλισμού πρατηρίων καυσίμων

τέρμα 26ης Οκτωβρίου, 54628, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.513584 Fax: 2310.528887
e-mail:
info@tps.gr

l

1

1

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1