Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης όλων των μηχανημάτων των πελατών της. Επιπλέον, υποστηρίζει σε τεχνικά θέματα όλο το δίκτυο πρατηρίων καυσίμων της. Η πολυετής εμπειρία της και η τεχνογνωσία που διαθέτει εξασφαλίζουν στους πελάτες της μία άριστη υποστήριξη μετά την πώληση.