Εξοπλισμός Πρατηρίων Καυσίμων

Η TPS - Φ. Τριανταφύλλου Α.Ε. εμπορεύεται εξοπλισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων από το 1970. Τα προϊόντα αυτά είτε τα εισάγει κυρίως από την Ιταλία και τη Γερμανία, είτε τα προμηθεύεται από εγχώριους συνεργάτες της. Τα είδη εξοπλισμού περιλαμβάνουν αντλίες υγρών καυσίμων, αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων, συστήματα ελέγχου αντλιών και δεξαμενών, αυτόματους πωλητές καυσίμων, πλυστικές μηχανές, σκούπες, μηχανήματα λιπαντηρίου, αερόμετρα και διάφορα άλλα παρελκόμενα προϊόντα. Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας.

      

Όλα τα προϊόντα σε επίπεδο ασφάλειας ακολουθούν τα πιο σύγχρονα πρότυπα και πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.